• Forside
 • Sponsorer
 • Links
 • Kontakt
 • Tilmeld nyhedsbrev
 • Tilmelding til Hjerm Fitness

  OPRET BRUGER
  Du opretter ny bruger via ”Nyt medlem i Hjerm FIF eller Hjerm Fitness” på denne side. Oprettelse af bruger er gratis.
  Efter klik på ”Nyt medlem i Hjerm Fitness” i venstre side (i listen i vinduet), åbnes en dialogbox til højre. Her klikkes på tilmeld. Dermed åbnes et skema, som du udfylder, hvorefter du modtager en e-mail med dine oplysninger og login-detaljer. Det er vigtigt, at du både angiver e-mail og mobilnummer. Du er nu oprettet bruger og kan logge ind.


  Når du har tilmeldt dig, og har betalt dit kontingent online, kan du senere ændre dine private oplysninger ved at logge ind nedenfor. Det er også muligt at få tilsendt en ny kode via sms eller mail.

  Abonnement aftale med Hjerm FIF

  Køb og betaling af abonnement aftaler

  Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Hjerm FIF er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

  Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Hjerm FIF må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Hjerm FIF er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

  Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

  Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Hjerm FIF eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

  Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Hjerm FIF ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

  Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.  Fortrydelsesret
  I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.


  Behandling af personoplysninger
  Hjerm FIF har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Hjerm FIF indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

  De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

  Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

  Ved handel gennem webshoppen på www.hjerm-fif.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Hjerm FIF, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

  Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

  I overensstemmelse med Persondataloven, vil Hjerm FIF som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

  En registreret kan til enhver tid over for Hjerm FIF gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

  Kontakt og virksomhedsoplysninger
  Hjerm FIF fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

  Hjerm FIF
  Vestre Hovedgade 34c
  7560 Hjerm
  CVR-nr: 69607616

  Tlf.: +45 97464874
  E-mail: hoved@hjerm-fif.dk

  SPONSOR

   

  Synergi Sponsor

  Støt Hjerm FIF privat og ervherv, som Synergi Sponsor på el.

  Følg os på

  Facebook

  @HjermFIF

  Webdesign af mira.dk